16/2-22: Indkaldelse til generalforsamling 28/3 i Nørre Åby
Generalforsamlingen bliver holdt på Stationen i Nr. Åby. Nærmere information følger

31/10-21: Forringelser ved K22
Desværre har DSB valgt dagligt at lade to tog få ca. ti minutters ophold i Tommerup om eftermiddagen, hvor der er flest passagerer med. Det drejer sig om 3846 og 2748 (afg. Fredericia 14.31/15.30, afg. Tommerup 15.18/16.18 og ank. Odense 15.27/16.30). Det betyder både ekstra køretid for rejsende vest forTommerup og markant længere ventetid i Odense på forbindelse med IC-tog mod Nyborg/Sjælland. Desuden vil det øge ventetiden på en del busforbindelser fra OBC.
Baggrunden er, at der skal være plads på skinnerne til IC-tog fra Hamburg hhv. Aarhus.
Foreningen Vestfyntoget har været opmærksom på problemet og sendt et ændringsforslag, som løste det på en mere hensigtsmæssig møde, til DSB. Så vidt vides, er vi de eneste, der har reageret.

13/9-21: Veloverstået generalforsamling
I den hyggelige kælder under Industrien afviklede vi årets generalforsamling. Her var der bl.a. en god drøftelse af vores kommende inforamtionsfolder, hvilket tiltag der skal prioriteres og nyvalg af Ole Ellegaard til bestyrelsen.
Se referat her.